Otevřené repozitáře 2017

Úvodní stránka/Akce/Otevřené repozitáře 2017
Otevřené repozitáře 2017 2017-04-26T08:17:34+00:00
6. a 7. června 2017

Centrum VUT v Brně, Antonínská 1 (rektorát VUT) – Novobarokní aula

vut

Otevřené prostředí pro vědu a výzkum

Větší část semináře bude věnována modelu gold open access. Zejména první den je určen redakcím otevřených časopisů. Bude představena služba Open Access Journal univerzitní knihovny v Utrechtu, redakční systém OJS, analýza predátorů v databázi Scopus, model transformace na gold open access, jak ji prezentuje iniciativa OA2020, zaštítěná Max Planck Society. Dva příspěvky se budou zabývat analýzou výdajů za APC, tedy finančním dopadem transformace na gold pro české výzkumné organizace. V části věnované digitálním repozitářům zazní mimo jiné informace o novinkách v systému DSpace 7. Zahraniční příspěvek představí principy FAIR pro datové repozitáře. Zahraniční příspěvky budou prezentovány videokonferenčně.

ÚTERÝ 6. 6. 2017

12:00 – 13:00 Prezence účastníků
 moderuje Tereza Simandlová

13:00 – 13:15

Zahájení – úvodní slovo, Pavla Rygelová (VŠB-TUO)

13:15 – 14:00

Sustainable open access for scholarly journals in six years?
The Incubator Model and Lessons Learned at Utrecht University Library Open Access Journals, Jeroen Sondervan (Utrecht Univeristy Library)

14:00 – 14:45

Open Journal Systems: Zkušenosti z Masarykovy univerzity, Radek Gomola (MU)

14:45 – 15:30

Název bude upřesněn, Vít Macháček (CERGE-IE)

15:30 – 16:00

Přestávka
 moderuje Lenka Němečková

16:00 – 16:45

Open Access 2020 – A global initiative for the large-scale transformation of scholarly journals to open access, Kai Geschuhn (Max Planck Digital Library)
16:45 – 17:15 Řízení duševního vlastnictví v digitálním věku se zaměřením na otevřené časopisy, Jiří Marek (VUT)
17:15 – 18:00 Závěr 1. dne

STŘEDA 7. 6. 2017

08:30 – 09:00 Prezence účastníků
 moderuje Lucie Melicharová

09:00 – 09:45

Analýza APC pro CzechElib (název bude dále upřesněn), Jakub Szarzec (NTK)

09:45 – 10:45

OA, EIZ a co dál? Analýza APC (název bude dále upřesněn), Tereza Simandlová (1. LF UK)

10:45 – 11:15

Offsetting – správná cesta k transformaci na gold?, Pavla Rygelová (VŠB-TUO), spoluautorka Tereza Simandlová (1. LF UK)

11:15 – 11:45

Novinky ve službách Knihovny UTB autorům, Ivan Masár (UTB)

11:45 – 12:15

Přestávka
 moderuje Miroslava Pourová

12:15 – 13:00

FAIR data principles (název bude dále upřesněn), Jasmin K. Böhmer (TU Delft)

13:00 – 13:45

Alternativní metriky v českých repozitářích, Veronika Fojtíková (VŠB-TUO), Jan Skůpa (VUT), Lucie Melicharová (UPa)

13:45 – 14:30

DSpace zase po roce (ale tentokrát s Vlastíkem), Vlastimil Krejčíř (MU)

14:30 – 15:00

Závěr setkání
Asociace knihoven vysokých škol ČR ve spolupráci s Ústřední knihovnou VUT v Brně

Kontakt

Program: Mgr. Pavla Rygelová, e-mail: pavla.rygelova[at]vsb.cz, telefon: 596 995 171

Organizace: Petra Sekalová, e-mail: sekalova[at]lib.vutbr.cz, telefon: 541 145 139

Registrace bude spuštěna nejpozději 15. května 2017.

Aktuálně je přihlášeno .

Upozornění: Počet účastníků je omezen na 80. Pro členy AKVŠ je účast bezplatná. Poplatek pro účastníky z institucí mimo AKVŠ ve výši 100 Kč/1 den bude vybírán u prezence.

Doprava na místo konání
Z Hlavního nádraží ČD tramvají č. 1 směr Řečkovice, výstup na zastávce Antonínská. Jízdenka za 20,- Kč. Více viz informace Dopravního podniku města Brna.

Ubytování
V rámci registrace není organizátory ubytování zajišťováno. Prosíme účastníky, aby si ubytování zajistili sami, viz mapa hotelů a restaurací v okolí místa konání.
Zájemci o ubytování v hotelu Continental za zvýhodněnou cenu pro VUT se mohou obrátit na Petru Sekalovou.

Večerní setkání

Místo večerního setkání bude upřesněno podle zájmu účastníků.

Začátek setkání v 19:00.

Fotografie ze semináře
Program ke stažení