Přeskoč navigaci.

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Základní programové cíle
Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;
 • hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;
 • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni.

Připravujeme: Otevřené repozitáře 2016, Brno, VUT, 7. a 8. 6. 2016

Fond podpory zahraničních cest: Výběrové řízení pro rok 2016 – 2. kolo 

Fond podpory zahraničních cest: Výsledek 1. kola výběrového řízení pro rok 2016 (PDF: 100 kB, 1 strana)

Iniciativa AKVŠ ČR pro podporu otevřeného přístupu: zápis ze schůzky, 19. 2. 2016 (PDF: 292 kB, 3 strany)

Iniciativa AKVŠ pro podporu nových informačních profesionálů – NIP CZ – informace o skupině sdružující nové informační profesionály

Kontakt

 • Předsedkyně VV AKVŠ ČR:
 • PhDr. Hana Landová, Ph.D.
 • telefon: 224384025
 • Sídlo AKVŠ ČR:
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Výpočetní a informační centrum
 • Zikova 4/1903
 • 166 36 Praha 6-Dejvice
 • IČO: 70977062