Přeskoč navigaci.

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Základní programové cíle
Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;
 • hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;
 • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni;
 • více viz Klíčové aktivity (Strategický plán pro činnost AKVŠ v letech 2013 až 2015).

Bibliotheca academica 2014: Společně – otevřeně – efektivně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 14. a 15. 10. 2014; Fotografie z Bibliotheca academica 2014

Realising the innovative potential of digital research methods: a call from the research community: AKVŠ se připojila k otevřenému dopisu externí odkaz LIBER a dalších 17 signatářů vyzývajícímu společnost Elsevier, aby odstoupila od své současné politiky TDM (text and data mining): Over 40 Signatories Ask Elsevier to Withdraw TDM Policy externí odkaz; European Research Organisations Call On Elsevier To Withdraw TDM Policy externí odkaz

Kontakt

 • Předsedkyně VV AKVŠ ČR:
 • PhDr. Marta Machytková
 • telefon: 224359801
 • Sídlo AKVŠ ČR:
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Výpočetní a informační centrum
 • Zikova 4/1903
 • 166 36 Praha 6-Dejvice
 • IČO: 70977062