Přeskoč navigaci.

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Základní programové cíle
Asociace knihoven vysokých škol České republiky

Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • zastupovat vysokoškolské knihovny při takových jednáních, která se týkají koncepce a naplňování státní informační politiky a národního knihovního systému;
 • hájit a prosazovat zájmy vysokých škol a jejich knihoven při jednáních s organizacemi z oblasti vzdělávacích, komunikačních a informačních technologií, zejména s producenty a distributory informačních zdrojů;
 • vytvořit základnu pro spolupráci (rozvoj, vzdělávání, zvyšování kvality, řešení odborných problémů apod.) na národní i mezinárodní úrovni;
 • více viz Klíčové aktivity (Strategický plán pro činnost AKVŠ v letech 2013 až 2015).

Fond podpory zahraničních cest: Výběrové řízení pro rok 2015 – 2. kolo (DOC: 218 kB, 3 strany)

NIP CZ – informace o skupině sdružující nové informační profesionály

FOSTERDny otevřené vědy 2015 externí odkaz, Praha: 21. 4. 2015 a Brno: 23. 4. 2015; celodenní semináře o otevřeném přístupu k vědeckým informacím a tvorbě politik otevřeného přístupu podpořené projektem FOSTER externí odkaz

Připravujeme: Seminář Uživatelské statistiky EIZ, Praha, NTK, 20. 5. 2015

Seminář Otevřené repozitáře 2015, VUT v Brně, 12. a 13. 5. 2015

Kontakt

 • Předsedkyně VV AKVŠ ČR:
 • PhDr. Marta Machytková
 • telefon: 224359801
 • Sídlo AKVŠ ČR:
 • Asociace knihoven vysokých škol ČR
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Výpočetní a informační centrum
 • Zikova 4/1903
 • 166 36 Praha 6-Dejvice
 • IČO: 70977062