NAME E-MAIL INSTITUTION
Mgr. Jana Adamusová adamusova@vut.cz VUT, Ústřední knihovna
Mgr. Tereza Bártová tereza.bartova@cvut.cz ČVUT, Ústřední knihovna
Mgr. Zdeňka Civínová zdenacivinova@seznam.cz
Mgr. Drahomíra Dvořáková drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz 2. LF UK, ÚVI 2. LF UK a FN Motol
Mgr. Klára Dvořáková dvorakovak@lib.jcu.cz JU, Akademická knihovna
Mgr. Zuzana Dvořáková zuzana.dvorakovak@uhk.cz UHK, Univerzitní knihovna
Bc. Jana Fialová fialova@npmk.cz Pedagogická knihovna J. A. Komenského
PhDr. Zuzana Formanová zuzana.formanova@pedf.cuni.cz UK, Knihovna PedF
Mgr. Tereza Garamszegi garamszegi@lib.czu.cz ČZU, Knihovna ČZU
Mgr. Kateřina Hajduková katerina.hajdukova@lfmotol.cuni.cz UK, Ústav vědeckých informací 2. LF
Bc. Jolana Hlaváčková, DiS. jolana.hlavackova@natur.cuni.cz UK, Centrum dalšího vzdělávání PřF
Mgr. Petra Hornochová petra.hornochova@gmail.com
Mgr. Jan Hradil jan.hradil@osu.cz OU, Univerzitní knihovna
Mgr. Gabriela Chromcová gabriela.chromcova@slu.cz SU, Univerzitní knihovna
Mgr. Tereza Ircingová tereza.ircingova@vse.cz VŠE, Centrum informačních a knihovnických služeb
Jana Ivanegová jana.ivanegova@upce.cz UPCE, Univerzitní knihovna
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. kovarova@phil.muni.cz MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF
Mgr. Andrea Kučerová andrea.kucerova@vse.cz VŠE, Centrum informačních a knihovnických služeb
PhDr. Hana Landová, Ph.D. hanalandova@lib.czu.cz ČZU, Knihovna ČZU
Mgr. Michaela Málková michaela.malkova@ff.cuni.cz UK, Knihovna FF
Bc. Klára Mašková maskova@nlk.cz Národní lékařská knihovna
Bc. Jiří Mašek jiri.masek@ujep.cz UJEP, Vědecká knihovna
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. pmazacov@phil.muni.cz MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF
Mgr. Michaela Morysková michaela.moryskova@cvut.cz ČVUT, Ústřední knihovna
Bc. Vendula Němcová vendula.nemcova@vsb.cz VŠB-TUO, Ústřední knihovna
Mgr. Marie Odehnalová marie.odehnalova@natur.cuni.cz UK, Knihovna chemie PřF
Mgr. Kristýna Paulová paulova@lib.czu.cz ČZU, Knihovna ČZU
Mgr. Barbora Pincová barbora.pincova@vse.cz VŠE, Centrum informačních a knihovnických služeb
Mgr. Jiří Plešek jiri.plesek@osu.cz OU, Univerzitní knihovna
Bc. Pavla Rimešová pavla.rimesova@seznam.cz MU, Středisko vědeckých informací ESF
Mgr. Eva Sedláková sedlakova@lib.vutbr.cz VUT, Ústřední knihovna
Mgr. Tereza Schwarzová Matýsová matysova@phil.muni.cz MU, Ústřední knihovna FF MU
Bc. Radka Suchýnová radka.suchynova@fsv.cuni.cz UK, CVI, Knihovna FSV
Ing. Tereza Šímová simovat@lib.czu.cz ČZU, Knihovna
Mgr. Bc. Marija Šupicová marija.supicova@mendelu.cz MENDELU, Ústřední knihovna
PhDr. Ludmila Tichá tichalud@gmail.com
Mgr. Ilona Trtíková ilona.trtikova@cesnet.cz CESNET
Mgr. Alexandra Vančurová alexandra.vancurova@natur.cuni.cz UK, Knihovna chemie PřF
Ing. Helena Vorlová vorlova@lib.jcu.cz JU, Akademická knihovna
PhDr. Iva Zadražilová iva.zadrazilova@gmail.com MZK v Brně, NLK