Alphabetical List of Member Universities:

 1. Akademie múzických umění v Praze | Academy of Performing Arts in Prague
 2. Česká zemědělská univerzita v Praze | Czech University of Life Sciences Prague
 3. České vysoké učení technické v Praze | Czech Technical University in Prague
 4. Janáčkova akademie múzických umění | Janacek Academy of Music and Performing Arts
 5. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | University of South Bohemia České Budějovice
 6. Masarykova univerzita | Masaryk University
 7. Mendelova univerzita v Brně | Mendel University in Brno
 8. Ostravská univerzita | University of Ostrava
 9. Slezská univerzita v Opavě | Silesian University in Opava
 10. Technická univerzita v Liberci | Technical University of Liberec
 11. Univerzita Hradec Králové | University of Hradec Králové
 12. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
 13. Univerzita Karlova | Charles University
 14. Univerzita Palackého v Olomouci | Palacky University, Olomouc
 15. Univerzita Pardubice | University of Pardubice
 16. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Tomas Bata University in Zlin
 17. Veterinární univerzita Brno | University of Veterinary Sciences Brno
 18. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | VŠB – Technical University of Ostrava
 19. Vysoká škola ekonomická v Praze | Prague University of Economics and Business
 20. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | University of Chemistry and Technology, Prague
 21. Vysoká škola polytechnická Jihlava | College of Polytechnics Jihlava
 22. Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze | Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
 23. Vysoké učení technické v Brně | Brno University of Technology
 24. Západočeská univerzita v Plzni | University of West Bohemia in Pilsen